Úvod > Slovník pojmů

Připravili jsme pro vás stručný výklad některých důležitých výrazů a pojmů.

Doména III. řádu

Jedná se o jméno které je před názvem hlavního doménového jména a je odděleno tečkou. Ke každé základní doméně lze vytvořit libovolný počet domén III. řádu. např. názevXY.rimado.cz, kde názevXY je název pro doménu III. řádu, rimado.cz je základní doménové jméno.

Vlastní doména

Stránky můžete provozovat pod vlastní zaregistrovanou doménou. Název domény je libovolný a řídí se pravidly národních domém. Toto doménové jméno je unikátní.

CMS

Systém pro správu obsahu (z anglického Content Management System) je software zajišťující správu dokumentů , nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako CMS zpravidla chápou webové aplikace, někdy s případným doplňkovým programovým vybavením u klienta. Pro CMS se někdy používají i oborově podobné termíny redakční či publikační systém.

Datasheet

Jedná se o soubor s technickou specifikací nebo podrobným popisem daného výrobku. Může také obsahovat podrobný návod. Přikládá se zpravidla ke konkrétnímu produktu

Blog

To jsou stránky, které charakterizují nějakou zájmovou činnost. Například jsem amatérským fotografem nebo sběratelem. Pořídím si stránky typu blog, protože se chci s ostatními podělit o své zkušenosti. Jedná se tak zpravidla o stránky, na kterých jsou publikovány různé články s možností diskuze.

Osobní stránky

Jsou stránky které prezentují konkrétní osobu (např. celebritu). Stránky mohou obsahovat životopis, informace o vystoupeních, fotogalerii, diskuzi s fanoušky, kontakty ap. Tyto stránky lze kombinovat s prvky blogu.

Zeptejte se Přihlásit se